Έχουν επαρκή εκπαίδευση (βάσει νομοθεσίας) οι διαμεσολαβητές όλων των καναλιών διανομής;