Είναι ο έρωτας ασφαλιστικός κίνδυνος; - Κεντρική Εικόνα

Είναι ο έρωτας ασφαλιστικός κίνδυνος;

ΝΑΙ
59% (90 ψήφοι)
ΟΧΙ
32% (48 ψήφοι)
Δ/Ξ - Δ/Α
9% (14 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 152