Στο μεγαλύτερο μέρος η Ελληνική Ασφαλιστική αγορά είναι υπασφαλισμένη! κατά τη γνώμη σας ποιοί ευθύνονται; - Κεντρική Εικόνα

Στο μεγαλύτερο μέρος η Ελληνική Ασφαλιστική αγορά είναι υπασφαλισμένη! κατά τη γνώμη σας ποιοί ευθύνονται;