Τι προγράμματα ασφάλισης νομίζετε ότι χρειάζεται ο Έλληνας καταναλωτής σήμερα;

Περισσότερη προστασία - κάλυψη;
28% (191 ψήφοι)
Συνταξιοδοτικά - εφάπαξ;
15% (105 ψήφοι)
Υγείας;
18% (126 ψήφοι)
Συνδυασμό όλων ή μερικών;
38% (264 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 686