Συμφωνείτε να είναι ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας του ΙΟΒΕ, ο δείκτης που θα επιλέξει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων των ισοβίων νοσοκομειακών προγραμμάτων;

ΝΑΙ
36% (149 ψήφοι)
ΟΧΙ
51% (212 ψήφοι)
Δ/Ξ-Δ/Α
13% (55 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 416