Οι μεσίτες στην Ελληνική διαμεσολάβηση έχουν μερίδιο αγοράς 4,9%, αλλά πόσοι είναι;

Είναι μέχρι 30;
37% (149 ψήφοι)
Είναι μέχρι 70;
28% (113 ψήφοι)
Είναι πάνω από 100;
28% (115 ψήφοι)
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
7% (30 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 407