Έχουν αστική ευθύνη οι διαμεσολαβούντες μεσίτες για την παράλειψη ή μη ενημέρωσης συνεπειών COVID-19;