Οι στόχοι του έτους, τα συνέδρια και τα ταξίδια πιάνονται στην αρχή ή στο τέλος της διάρκειας κάθε στόχου;

ΑΡΧΗ
38% (66 ψήφοι)
ΤΕΛΟΣ
58% (102 ψήφοι)
Δ/Ξ - Δ/Α
5% (8 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 176