Μπορεί ένας μεσίτης ασφαλίσεων, που εκπροσωπεί τον πελάτη, να ανήκει στην ίδια ένωση προσώπων (ΕΑΔΕ) με τους πράκτορες, που εκπροσωπούν τις ασφαλιστικές εταιρίες;

ΝΑΙ
22% (6 ψήφοι)
ΟΧΙ
70% (19 ψήφοι)
Δ/Ξ - Δ/Α
7% (2 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 27