Βελτιώθηκε την τελευταία 5ετία το εισόδημα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

ΝΑΙ
18% (28 ψήφοι)
ΟΧΙ
74% (117 ψήφοι)
Δ/Ξ - Δ/Α
9% (14 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 159