Τι γνωρίζετε για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη; Δείτε παραδείγματα

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-01-2018

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 09:26

Τι γνωρίζετε για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη; Δείτε παραδείγματα

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει, όπως ήδη γνωρίζετε, εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» (δείτε εδώ), που στόχο έχει την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη σύνταξη ερμηνευτικού σημειώματος για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη.

Όπως τονίζει η ΕΑΕΕ, το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλισμένων.

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει για τη Διασταυρούμενη Ευθύνη:

Ο όρος Διασταυρούμενη Ευθύνη (Cross liability) επεκτείνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές - απαιτήσεις που μπορεί να εγείρει ένα ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι άλλου ασφαλισμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, στην ίδια Ασφαλιστική Σύμβαση, κατά παρέκκλιση της γενικής παραδοχής ότι τα ασφαλισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να θεωρούνται ταυτόχρονα και τρίτοι.

Σύμφωνα με τους συνήθεις όρους “cross liability”, το κάθε ασφαλισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται σαν να διατηρεί ξεχωριστό ασφαλιστήριο ευθύνης.

Η συγκεκριμένη επέκταση κάλυψης αποκτά αντικείμενο μόνο εφόσον τα ασφαλισμένα μέρη είναι περισσότερα του ενός. Η εν λόγω επέκταση δεν παρέχεται με χωριστό όριο ευθύνης, αλλά παρέχεται πάντα εντός των ορίων ευθύνης του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης και δεν προσαυξάνει το όριο ευθύνης αυτού.

Η επέκταση της διασταυρούμενης ευθύνης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες καλύψεις ή επεκτάσεις κάλυψης, οι οποίες είτε ασφαλίζονται ή θα μπορούσαν να ασφαλίζονται κάτω από την ίδια σύμβαση (π.χ. η επέκταση της Διασταυρούμενης Ευθύνης σε ένα ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Κάλυψη της Εργοδοτικής Ευθύνης).

Παραδείγματα ζημιών

1ο παράδειγμα

Μία αυτοκινητοβιομηχανία διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντων με επέκταση Διασταυρούμενης Ευθύνης, στο οποίο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι θυγατρικές της εταιρίες.

Περιγραφή συμβάντος

Η μητρική εταιρία είναι υπεύθυνη για τη συναρμολόγηση των οχημάτων, ενώ οι θυγατρικές της κατασκευάζουν τα διάφορα μέρη που προορίζονται για τα οχήματα. Εξαιτίας ελαττωματικού προϊόντος που έχει κατασκευαστεί από τη θυγατρική εταιρία, συμβαίνουν οδικά ατυχήματα με αποτέλεσμα να εγερθούν αρκετές απαιτήσεις κατά της μητρικής εταιρίας.

Η μητρική εταιρία ακολούθως στρέφεται κατά της θυγατρικής της εταιρίας προκειμένου να αξιώσει την επανείσπραξη τυχόν αποζημιώσεων που κατέβαλε στους πελάτες της λόγω του ελαττωματικού προϊόντος της τελευταίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Προϊόντων που διατηρεί η μητρική εταιρία έχει επέκταση για Διασταυρούμενη Ευθύνη με συνασφαλισμένα μέρη τις θυγατρικές της εταιρίες, οι παραπάνω αξιώσεις της μητρικής εταιρίας κατά της θυγατρικής της εταιρίας θα καλυφθούν από το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2ο παράδειγμα

Ένα εργοστάσιο παραγωγής Φωτοβολταικών Pannels διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Διασταυρούμενης Ευθύνης. Στο ασφαλιστήριο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου

Περιγραφή συμβάντος

Ένας καλαθοφόρος γερανός υπεργολάβου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια χειρισμών για να εκτελέσει εργασίες συντήρησης της οροφής του εργοστασίου παραγωγής Φωτοβολταικών Pannels κτυπά την κολώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Με την πράξη αυτή ο υπάλληλος του υπεργολάβου που βρίσκεται εντός του καλαθοφόρου πέφτει και τραυματίζεται. Επίσης πέφτει και η κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα τον προσωρινό τερματισμό της λειτουργίας του εργοστασίου και υλικές ζημιές στο σταθμευμένο ΙΧ όχημα του υπεργολάβου που έχει αναλάβει τις εργασίες συντήρησης

Λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλιστική κάλυψη και τις επεκτάσεις αυτής που διατηρεί ο ασφαλισμένος, οι παραπάνω ζημίες θα καλυφθούν ως ακολούθως:

- ο τραυματισμός του εργαζομένου του υπεργολάβου θα καλυφθεί από την επέκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη,
- οι υλικές ζημιές του ΙΧ οχήματος του υπεργολάβου θα καλυφθούν βάσει της επέκτασης Διασταυρούμενης Ευθύνης, και
- οι υλικές ζημιές στην κολώνα της ΔΕΗ θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης

3ο παράδειγμα

Mία κατασκευαστική εταιρία διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, με επεκτάσεις Αστικής Ευθύνης Εργοδότη και Διασταυρούμενης Ευθύνης. Στο ασφαλιστήριο ονομάζονται ως συνασφαλισμένα μέρη οι Εργολάβοι και οι Υπεργολάβοι του Ασφαλισμένου.

Περιγραφή συμβάντος

Η κατασκευαστική εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή διώροφης κατοικίας που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Για την κατασκευή του έργου η εταιρία συνεργάζεται με άλλους τεχνίτες και εργάτες.

Το έργο προχωρούσε κανονικά και οι εργασίες είχαν φτάσει σε σημείο όπου είχε ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη εκσκαφή για την θεμελίωση του κτιρίου, είχαν σκυροδετηθεί τα θεμέλια και τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (τοιχία, στύλοι, δοκοί πλάκα) μέχρι και το επίπεδο της πλάκας οροφής του υπογείου.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης ξυλοτύπων (καλούπωμα) για την κατασκευή των φερόντων στοιχείων του ισόγειου επιπέδου του κτιρίου, ένας εργάτης, κατά τη διάρκεια ξεκαλουπώματος ξυλοτύπου οροφής υπογείου και δη κατά τη διάρκεια χρήσης υφιστάμενων ικριωμάτων για να προσεγγίσει το επίπεδο των ξυλοτύπων της οροφής του υπογείου, παραπάτησε για ανεξήγητους λόγους (πιθανόν λόγω ζάλης, απροσεξίας, ή πτώσης τμήματος ξυλοτύπων κ.λ.π.) με συνέπεια να βρεθεί στο δάπεδο του υπογείου.

Το ατύχημα ήταν θανατηφόρο.

Λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλιστική κάλυψη και τις επεκτάσεις αυτής που διατηρεί ο ασφαλισμένος, η αποζημίωση που θα καταβληθεί στην οικογένεια του θανόντος θα καλυφθεί από την επέκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη.

   

σχόλια

 • Pinocchio
  Pinocchio Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 14:24

  Αγαπητέ, ο καθένας λειτουργεί όπως νομίζει. Στο κάτω κάτω δεν μας βάζει με το ζόρι ούτε πληρώνουμε. Επίσης, εχω δει και πολύ (μα πολύ...) χειρότερα αλλού...

 • thanatos
  thanatos Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 16:43

  Αγαπητέ Πινόκιο, τι περιμένεις? Στο nextdeal το μονο που ξερουν να κανουν ειναι να ζηταν διαφήμιση και να βγάζουν τζαμπα λεφτα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.....

 • Pinnochio
  Pinnochio Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 18:45

  Λυπούμαι αλλά το άρθρο προσεγγίζει το θέμα απλοικά και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους συνήθεις σχετικούς ασφαλιστικούς όρους/εξαιρέσεις. Επίσης συγχέει τη διασταυρούμενη με τη διαδοχική ευθύνη. Κατανοώ ότι ο ερασιτεχνισμός είναι πλέον κανόνας και αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις αλλα δυστυχώς η ημιμάθεια είναι πιο επικίνδυνη από την αμάθεια...

Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου