Με κέρδη και βελτίωση των προβλέψεων έκλεισε το 9μηνο η Alpha Bank

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-11-2017

Τραπεζικά νέα

Δημοσίευση: Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 13:16

Με κέρδη και βελτίωση των προβλέψεων έκλεισε το 9μηνο η Alpha Bank

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 22,2 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 9μηνο του 2016 η Alpha Bank.

 

Οι κύριες εξελίξεις συνοψίζονται ως εξής:

- Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων.

- Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 896,4 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας.

- Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 841,1 εκατ., απόδοση που επιβεβαιώνει την επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για το 2016.

- Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως σε σχέση με το εννεάμηνο 2015 και ανήλθε σε 2,9%.Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,4% από 49,7% το προηγούμενο έτος.

- Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 20 μονάδες βάσεως το γ΄ τρίμηνο, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,6. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,4% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το γ΄ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 20,8 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Τον Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 5,4 δισ. από την αρχή του έτους και κατά Ευρώ 8,8 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

- Το επιχειρησιακό σχέδιο που υπεβλήθη στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) στοχεύει στη μείωση του Δείκτη Καθυστερήσεων κατά 48% και του Δείκτη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 36% έως το τέλος του 2019.

- Μείωση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο 2016.

- Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ οι νέες καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 78% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 68%, επιτρέποντας την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 257 εκατ. και αντιστοιχούν σε 168 μονάδες βάσεως. Για το εννεάμηνο 2016, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Alpha Bank επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επιδόσεώς μας εντός του 2016. Επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του Ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος. Το γ΄ τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το α΄ τρίμηνο του 2017. Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας».

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου