Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 42,3 εκατ. το 2016

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 21-11-2017

Τραπεζικά νέα

Δημοσίευση: Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 09:10

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 42,3 εκατ. το 2016

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Αποκατάσταση της κερδοφορίας σημείωσε η Alpha Bank το 2016, ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 42,3 εκατ. ευρώ.

 

Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1.190,6 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση του ενεργητικού κατά 4,4 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας.

Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως το 2016 και ανήλθε σε 2,9%. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,2% από 50,2% το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 30 μονάδες βάσεως σε τριμηνιαία βάση, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Η κεφαλαιακή θέση επηρεάζεται θετικά από τη βελτίωση στην αποτίμηση των τίτλων του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και την περαιτέρω μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τραπέζης αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσεως σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,7 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,66 ευρώ.

Σημειώθηκαν επίσης, σημαντικές εισροές καταθέσεων 1,4 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2016, τάση που ανεστράφη, εν μέρει, στις αρχές του 2017, λόγω εποχικότητας αλλά και αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το δ΄ τρίμηνο 2016 κατά 2,5 δισ. ευρώ σε 18,3 δισ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της ολοκληρώσεως της συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 13,2 δισ ευρώ., μειωμένη κατά 6,5 δισ. ευρώ από τον Δεκέμβριο 2015. Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 25% σε ετήσια βάση.

Οι νέες Καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση με τον δείκτη Καθυστερήσεων να ανέρχεται σε 38,1% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 69%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως των Δανείων σε Καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρχεται σε 125%.

Επιπλέον, σημειώθηκε πτώση στα νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα κατά 77% σε ετήσια βάση για το 2016. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 27,7 δισ. ευρώ.

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το δ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 303,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 201 μονάδες βάσεως, ενώ για το 2016, συνολικά, οι προβλέψεις αντιστοιχούν σε 191 μονάδες βάσεως.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε:
«Το 2016 επιτύχαμε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τις υψηλές προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Το υψηλότερο Καθαρό Περιθώριο Τόκων και η βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα ενίσχυσαν τα οργανικά μας αποτελέσματα, ενώ διατηρήσαμε την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και προχωρήσαμε σε περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού. Η χρηματοδότησή μας από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε σημαντικά, κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ συνεχίσαμε να διαφοροποιούμε τις πηγές χρηματοδοτήσεώς μας, αντλώντας κεφάλαια από τη διατραπεζική αγορά και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, κατά το 2016, σε εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, ως έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε με επιτυχία στην αποεπένδυση από μη κύριες δραστηριότητες στη Νοτιανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, ενώ θέσαμε τους στόχους για τη μείωση του συνόλου τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και η πλήρης και ορθή εφαρμογή των αναμενομένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλει σημαντικά η άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως.»

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου