Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 26-06-2017

Οικονομία

Δημοσίευση: Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017 15:37

ΕΚΤ: 1,19 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2016

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Κατά 111 εκατ. ευρώ, σε 1.193 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν το 2016 τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) και από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, το 2016 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.648 εκατ. ευρώ (2015: 1.475 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 275 εκατ. ευρώ σε 435 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από τα δύο πρώτα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών και το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 88 εκατ. ευρώ (2015: 120 εκατ. ευρώ) και σε 520 εκατ. ευρώ (2015: 609 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα. Οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 370 εκατ. ευρώ (2015: 283 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ (2015: 214 εκατ. ευρώ).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ (2015: 64 εκατ. ευρώ). Το 2016 η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αγοραίων αποδόσεων των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ σε συνδυασμό με τη συνολική μείωση της αγοραίας αξίας αυτών των τίτλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων απομείωσης αξίας που διενεργήθηκαν στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας.

Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ (2015: 277 εκατ. ευρώ). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων. Οι δαπάνες που αφορούν τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) σημείωσαν άνοδο το 2016 λόγω της αύξησης του συνολικού αριθμού του προσωπικού που εργάζεται για την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, τη μετεγκατάσταση σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παροχή υποδομών στατιστικής και πληροφορικής.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 467 εκατ. ευρώ (2015: 441 εκατ. ευρώ) και 487 εκατ. ευρώ (2015: 423 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.

Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 966 εκατ. ευρώ προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 227 εκατ. ευρώ στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 36% σε 349 δισεκ. ευρώ (2015: 257 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στην αύξηση συνέβαλε επίσης η ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διακρατεί η ΕΚΤ.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, κατά 32% σε 3.663 δισεκ. ευρώ (2015: 2.781 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 851 δισεκ. ευρώ σε 1.654 δισεκ. ευρώ (2015: 803 δισεκ. ευρώ) λόγω των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος APP ανέρχονταν σε 1.532 δισεκ. ευρώ (2015: 650 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP μειώθηκαν κατά 21 δισεκ. ευρώ λόγω εξοφλήσεων.

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου