Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 28-04-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τρίτη, 14 Φεβρουάριος 2017 10:49

Η EUROINS Ενδυναμώνει Σημαντικά την Κεφαλαιακή της Θέση & Προμηνύει Περαιτέρω Εξαγορές!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Η EUROINS πιστή στο όραμα της να γίνει ο κορυφαίος Ασφαλιστικός Όμιλος στα Βαλκάνια συνεχίζει την επεκτατική της πολιτική στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά τα κεφάλαια της.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ασφαλιστικός Όμιλος προχώρησε εντός του 2016 στην εξαγορά της θυγατρικής του Γερμανικού Ομίλου TALANX στην Βουλγαρία (HDI Insurance) και στην Ουκρανία (HDI Ukraine) τονώνοντας σημαντικά και ενδυναμώνοντας την κεφαλαιακή του ισχύ.

Ο Ασφαλιστικός Όμιλος TALANX κατατάσσεται 3ος στην Γερμανία και 7ος στην Ευρώπη βάσει εσόδων προερχομένων από ασφάλιστρα. Με την τελευταία εξαγορά του non-life ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Ρουμανίας ΑΕ, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, του κορυφαίου Τραπεζικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, από την Euroins Ρουμανίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ομίλου EUROINS να λαμβάνει χώρα τον Ιανουάριο του 2017 (υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικές ρυθμίσεις), σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή της αύξηση η οποία έλαβε χώρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, η Εταιρεία εδραιώνεται ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Όμιλος στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε την 3η Φεβρουαρίου ε.ε ο Όμιλος EUROINS το οποίο αναφέρεται στην ορθότητα της κεφαλαιακής του θέσης και τη φερεγγυότητα του ιδίου και των θυγατρικών του:

------------------

ΣΟΦΙΑ, 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSC) δημοσίευσε την έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του Ισολογισμού (BSR) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία ως την 30η Ιουνίου 2016. Η αξιολόγηση περιελάμβανε όλες τις βουλγαρικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου EUROINS (EIG) και των ασφαλιστικών θυγατρικών του - Euroins Ασφαλιστική, Euroins Ασφάλειες Ζωής, Euroins Διασφάλιση Υγείας και EIG Re (παλαιότερα γνωστή ως HDI Zastrahovane).

Η αναθεώρηση του Ισολογισμού (BSR) της EIG και των τεσσάρων θυγατρικών της έγινε από την Mazars Group, μιας διεθνούς ελεγκτικής, φορολογικής και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχείρησης. Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον Όμιλο Mazars, καθώς και τα μέτρα που η EIG εφάρμοσε το 2016, προκειμένου να στηρίξει τις ασφαλιστικές θυγατρικές της, επιβεβαίωσε την ορθότητα της κεφαλαιακής θέσης, τη φερεγγυότητα του Ομίλου EUROINS και των θυγατρικών του στη Βουλγαρία. Επίσης, ανέφερε ότι η EIG και οι θυγατρικές της διαθέτουν επαρκή κεφάλαια καθώς και τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία Solvency II και την κάλυψη των δύο πιο σημαντικών δεικτών για τη σταθερότητα στον ασφαλιστικό τομέα – τις αναλογίες SCR και MCR, σε βαθμό που να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου.

Όσον αφορά τις προσαρμογές που έγιναν από εξωτερικό ελεγκτή για τους ισολογισμούς της EIG και των βουλγαρικών θυγατρικών της, την 30η Ιουνίου 2016, ο Όμιλος EUROINS τους αντάμειψε πλήρως κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσό των BGN 63.500.000 (€ 32.550.952,42) που οι μέτοχοι της EIG κατέβαλλαν ως κεφάλαιο και τα θετικά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Αυτό επιβεβαιώνεται στην έκθεση της αναθεώρησης του Ισολογισμού (BSR) που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSC).

Τα κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά BGN 195.580.000 (€ 100.256.933,47) το 2016, υπερβαίνοντας τα BGN 483 εκατομμύρια (€ 247.592.283,79). Ο στόχος της αύξησης κεφαλαίου ήταν η χρηματοδότηση της επέκτασης του Ομίλου και η στήριξη των θυγατρικών του. Τον Δεκέμβριο, μέρος των κεφαλαίων - BGN 44 εκατομμύρια (€ 22.554.990,66), χρησιμοποιήθηκαν για την αύξηση του κεφαλαίου της Euroins Ρουμανίας (RON 530 εκατομμύρια). Περαιτέρω BGN 15 εκατομμύρια (€ 7.689.201,36) μεταφέρθηκαν ως κεφάλαια στις τέσσερεις θυγατρικές του Ομίλου EIG στη Βουλγαρία, ενώ αυτά τα νέα κεφάλαια υπερκάλυψαν τις προσαρμογές που αποκαλύφθηκαν από τον Όμιλο Mazars κατά τη διάρκεια των BSRs (στον πίνακα που ακολουθεί). Όσον αφορά την BSR της Euroins Ασφαλιστικής, ειδικευμένη στην γενικές ασφαλίσεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση της BSR η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSC), το έλλειμμα καλύπτεται πλήρως και μόνο οι συμφωνίες για τα κεφάλαια που έχουν παραχωρηθεί θα επανεξεταστούν στο μέλλον.

euroins 14022017

* Η διαφορά στο ποσό των BGN 0,38 εκατ. (€ 194.793,10) καλύπτεται από τα οικονομικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 και δεν υπάρχει ανάγκη το ποσό αυτό να καταβληθεί επιπλέον.

Σύμφωνα με τα μέτρα για τη βελτιστοποίηση και την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής εταιρείας στη Βουλγαρία, η EIG εξέδωσε απόφαση για τη συγχώνευση Euroins Διασφάλισης Υγείας με την EIG Re. Για το σκοπό αυτό, τα απαραίτητα έγγραφα που υπόκεινται σε έγκριση των ρυθμιστικών αρχών έχουν ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Με αυτή τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της EIG Re θα αυξηθεί περαιτέρω και η συγχωνευθείσα εταιρεία θα δημιουργήσει ένα σημαντικό ρυθμιστικό κεφάλαιο των οποίων η αξία θα υπερβεί κατά πολύ τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις για τις αναλογίες SCR και MCR.

Με τα μέτρα που ελήφθησαν το 2016, η EIG έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σχέδιό της για την κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών θυγατρικών της, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη τους, ώστε να εξασφαλίσει κεφαλαιακές εφεδρείες και να εγγυηθεί για την συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία Solvency II.

Ο κ. Kiril Boshov, Διευθύνων Σύμβουλος του Ασφαλιστικού Ομίλου EUROINS, σχολίασε: «Με τα μέτρα που πήραμε το 2016, συμμορφωθήκαμε πλήρως με τις απαιτήσεις του καθεστώτος Solvency II και θέσαμε γερά θεμέλια για μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Φέτος, θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση και την επέκταση της θέσης μας στην αγορά».

------------------

Το προηγηθέν Δελτίο Τύπου έχει μεταφραστεί από την αγγλική. Μπορείτε να αναγνώσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Όμιλος EUROINS στην αγγλική στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επίσημου ιστότοπου της Εταιρείας που ακολουθεί πατώντας εδώ.

Ο Όμιλος EUROINS εξετάζει περαιτέρω περιπτώσεις εξαγορών σε όλα τα Βαλκάνια προμηνύοντας πως θα προκαλέσουν αίσθηση!!

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Ετικέτες

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου