H Cromar προσφέρει την λύση Beazley Global Breach Solution για την διαχείριση περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 22-09-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015 19:40

H Cromar προσφέρει την λύση Beazley Global Breach Solution για την διαχείριση περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια έκρηξη στην ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από οργανισμούς όλων των τύπων και μεγεθών. Οι εταιρείες τόσο μεγάλες και μικρές είναι ανάγκη να κατανοήσουν ποια δεδομένα διαθέτουν και να αξιολογήσουν τον κίνδυνο των εν λόγω δεδομένων.


Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά το πόσο πολύτιμα μπορεί να είναι είναι αυτά τα δεδομένα σε επιτιθέμενους. Ενώ οι τιμές στη μαύρη αγορά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την διάρκεια δυνατότητας χρήσης των δεδομένων.

Η μαύρη αγορά στην οποία διακινούνται τα δεδομένα και λαμβάνει χώρα η αγοραπωλησία τους παρέχει τα κίνητρα στους επιτιθέμενους να καταναλώσουν αρκετό χρόνο ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα.

Οι κανονιστικές απαιτήσεις σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach) διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις νομικές απαιτήσεις και τα ζητήματα ηθικής τάξεως που ανακύπτουν η εταιρική φήμη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των δεδομένων.

Σε μελέτη του Ponemon Institute το 2014 διαπιστώθηκε ότι οι παραβιάσεις συστημάτων και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ένα από τα τρία κορυφαία περιστατικά που μπορούν να επηρεάσουν την φήμη της εταιρίας και σε συνδυασμό με την κακή εξυπηρέτηση πελάτων και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική φήμη

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική φήμη
Πηγή: The Aftermath of a data breach Consumer Sentiment. Ponemon Institute Report

Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων επιχειρήσεων που δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα εκδηλωθέντα περιστατικά.

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση η φύση της οποίας δεν είναι απλώς οικονομική.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων η Beazley (www.beazley.com) δημιούργησε το Beazley Global Breach Solution το οποίο αποτελεί μια συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

Το Beazley Global Breach Solution προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρίας και πρόσβαση σε ομάδες ειδικών οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει άνω των 2.000 περιστατικών παγκοσμίως. Η πρόσβαση σε ομάδες ειδικών μπορεί να βοηθήσει και να ελαχιστοποιήσει την οικονομική καταστροφή και τη βλάβη της φήμης που μπορεί να συντελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα

Πιο συγκεκριμένα προσφέρει:

 • Εξειδικευμένους Ερευνητές Ασφαλείας (forensics) προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με την βοήθεια των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων
 • Ενημέρωση Πελατών για το συμβάν και υπηρεσίες Customer Care σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την άμεση ενημέρωση των πελατών και την μείωση των οικονομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης
 • Δημόσιες σχέσεις & Ειδικούς Διαχείρισης Κρίσεων για να χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και να επιλέξουν την κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική
 • Νομικά Έξοδα για την διαχείριση των κανονιστικών απαιτήσεων σε περίπτωση παραβίασης δεδομενων. Πρόστιμα και κυρώσεις, εάν είναι ασφαλιστέες από το νόμο
 • Νομικές συμβουλές και υποστήριξη για την αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και τις ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους
 • Απώλεια Κερδών λόγω Διακοπής Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου που οφείλεται σε παραβίαση ασφάλειάς του
 • Εξειδικευμένους Διαπραγματευτές σε περίπτωση Εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων
 • PCI Insurance
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω διαρροής δεδομένων

Οι παροχές του προγράμματος είναι σχεδιασμένες με στόχο να μετριάσουν τις οικονομικές συνέπειες και τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

10 λόγοι για να αποκτήσετε την λύση Beazley Global Breach Solution

 • H Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών του Beazley Global Breach Solution βραβευθηκε ώς η καλύτερη ομάδα για το έτο 2015 από την Advisen.
 • Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που δεν ασφαλίζεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων μιας επιχείρησης είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξή της και το κόστος διακοπής λειτουργίας τους λόγω κυβερνοεπιθέσεων δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Το κυβερνοέγκλημα είναι το πιο ταχύτατο αναπτυσσόμενο έγκλημα και οι συνέπειες του δεν καλύπτονται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
 • Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία λόγω της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες είναι πολύτιιμα και η απώλειά τους δημιουργεί ευθύνη για αυτή
 • Οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες έχουν ποινές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων των καρτούχων και από τις συμβαλλόμενες εταιρίες (VISA, Mastercard, American Express)
 • Η Φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο η ασφάλιση βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση της φήμης σε περίπτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων
 • Η χρήση των social media από το προσωπικό της εταιρίας δημιουργεί ευθύνη για αυτήν
 • Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη της εταρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία και την πιθανότητα κλοπής τους.
 • Στόχοι κυβερνοεπιθέσεων δεν είναι αποτελούν μόνο οι μεγάλες εταιρίες

Ποιές εταιρίες πρέπει να έχουν το Beazley Global Breach Solution

 • Τηλεπικοινωνίες – Internet Services Providers
 • Cloud Providers, e commerce platforms, search engines
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας Νοσοκομεία , Κλινικές ,Διαγνωστικά Κέντρα
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
 • Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές
 • Πάροχοι ενέργειας
 • Μεταφορές
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Retailers
 • Δικηγορικές Εταιρίες
 • Συμβουλευτικές Εταιρίες
 • Εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με Πιστωτικές, Χρεωστικές , Loyalty Cards
 • Ολες οι εταιρίες που θέλουν να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο από τις χρηματοοικονομικές συνέπειες ενός ddos.

O κ. Νίκος Γεωργόπουλος Cyber Risks Advisor της Cromar (www.cromar.gr) δήλωσε: Συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα σε συνεργασία με μια από τις πιο εξειδικευμένες εταιρίες των Lloyd’s στην διαχείριση περιστατικών παραβίασης εταιρικών συστημάτων και απώλειας δεδομένων με εμπειρία στην διαχείριση ανω των 2.000 περιστατικών παραβίασης συστημάτων παγκοσμίως.

H Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών του Beazley Global Breach Solution βραβευθηκε ώς η καλύτερη ομάδα για το έτο 2015 από την Advisen (www.advisenltd.com).

Η Cromar Insurance Brokers είναι Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής των LLOYD”S, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην δημιουργία εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων με την υποστήριξη ηγετικών συνδικάτων των Lloyd’s με τα οποία έχει Εξουσιοδότηση Δέσμευσης (Binding Authority), παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου