Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος στο nextdeal.gr: Θα δημιουργήσουμε πρότυπο επαγγελματία μεσίτη ασφαλίσεων!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 17-01-2018

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 10:49

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος στο nextdeal.gr: Θα δημιουργήσουμε πρότυπο επαγγελματία μεσίτη ασφαλίσεων!

Nextdeal newsroom

Γράφει:

   

Τις άμεσες προτεραιότητες του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων περιγράφει ο νέος πρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος μιλώντας στο nextdeal.gr στην πρώτη του συνέντευξη στον κλαδικό τύπο μετά την εκλογή του, αναγνωρίζοντας όπως τονίζει, τον πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο που διαδραματίζει στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Στη συνέντευξη του στον Λάμπρο Καραγεώργο, υπογραμμίζει ότι ο κλαδικός Τύπος, θα πρέπει να ξεπεράσει με κάποιον τρόπο τα «στενά όρια» της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας, τονίζοντας μάλιστα ότι αντίστοιχος στόχος ανάπτυξης της εξωστρέφειας έχει τεθεί και στο ΣΕΜΑ. Σημειώνει ότι πρέπει να υπερτονιστεί η προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο επαγγελματίας μεσίτης ασφαλίσεων στους ασφαλιζόμενους και να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση στην κοινωνία και το αγοραστικό κοινό. Στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης σημειώνει μεταξύ άλλων, την ενεργή συμμετοχή του ΣΕΜΑ κατά την διαδικασία της εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, και τη δημιουργία ενός Προτύπου Επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη του νέου προέδρου του ΣΕΜΑ κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου:

1. Τι συμβαίνει τελικά με τον ΣΕΜΑ; Γιατί αυτές οι παραιτήσεις; Ποια τα βαθύτερα αίτια; Επανήλθε η ηρεμία στο Σύνδεσμο;

Κατά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για το συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ στις 08.03.2017, ουσιαστικά το σώμα έδωσε εντολή αναδιανομής ρόλων εντός του Δ.Σ., εκλέγοντας αρκετά νέα μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν έπρεπε μεταξύ άλλων να διαχειριστεί την εντολή ανανέωσης που έλαβε και επιπλέον να σχεδιάσει τη μετάβαση στη «νέα εποχή». Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν όντως κάποιες αντιπαραθέσεις που αφορούσαν κυρίως την πρακτική λειτουργίας του ΔΣ με αποτέλεσμα αυτό να μην καταστεί λειτουργικό και παραγωγικό όπως όλοι μας οραματιζόμαστε. Οι παραιτήσεις που ακολούθησαν για προσωπικούς λόγους από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία του ΔΣ, οδήγησαν μετά την αναπλήρωσή τους από τα αναπληρωματικά μέλη, στην συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις σχετικές εσωτερικές αρχαιρεσίες όπως προβλέπεται στις 26.06.2017. Θεωρώ ότι με την ομόφωνη στήριξη στο πρόσωπό μου να αναλάβω την Προεδρία του Συνδέσμου, αλλά και την εκφρασμένη διάθεση όλων των μελών του νέου ΔΣ να δράσουμε πλέον ομαδικά και με σύμπνοια, έχει επανέλθει πλήρως η ηρεμία στο Σύνδεσμο και επιπλέον υπάρχει πλέον έντονη διάθεση από όλους μας να λειτουργήσουμε πιο παραγωγικά και αποτελεσματικά.

2. Ποιοι είναι οι άμεσοι δικοί σας στόχοι, ως νέου προέδρου του ΣΕΜΑ;

Από την αρχή της ενασχόλησής μου με το ΣΕΜΑ είχα εκφράσει την πεποίθησή μου ότι μόνο μέσω συλλογικής προσπάθειας, με σύμπνοια και καλή συνεργασία μεταξύ μας, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του συνδέσμου μας, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών μας, την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των πελατών μας και την δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας και εν τέλει στην αναβάθμιση του ρόλου του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα.

Ως εκ τούτου επιδίωξή μας είναι η αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου με την ενεργοποίηση των επιμέρους Επιτροπών και τον επιμερισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων και έργων μεταξύ τους, ώστε το σχήμα να καταστεί πιο ευέλικτο και λειτουργικό.

Οι άμεσες προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι η διευθέτηση σειράς σημαντικών θεμάτων του κλάδου, με πρωταρχικό την ενεργή συμμετοχή του ΣΕΜΑ κατά την διαδικασία της εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην Ελληνική Νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων και των συνεργειών μας με τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς εντός και εκτός Ελλάδος (ΕΑΕΕ, ΕΕΑ, ΣΕΒ, BIPAR, κλπ), η θέσπιση κανόνων Δεοντολογίας για την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών κατά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τέλος η δημιουργία ενός Προτύπου Επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων βάσει του οποίου θα πρέπει να λειτουργούμε.

Παράλληλα, πιστεύουμε πολύ στην εξωστρέφεια και θα επιδιώξουμε την προβολή μας πέρα από τα «στενά πλαίσια» της ασφαλιστικής αγοράς. Για τον λόγο αυτό έχει ήδη εκπονηθεί νέο σχέδιο δράσης αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική του ΣΕΜΑ και την ανάπτυξη και διεύρυνση των Διεθνών Σχέσεων του συνδέσμου μας.

3. Ποια η θέση του ΣΕΜΑ στην ΕΑΔΕ;

Η ΕΑΔΕ αποτελεί μία ένωση των επιμέρους σωματίων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Ελλάδος και ο ΣΕΜΑ αποτελεί ένα ισχυρό και ισότιμο μέλος σε αυτήν. Η ΕΑΔΕ δημιουργήθηκε με σκοπό την από κοινού προάσπιση των συμφερόντων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την ενιαία εκπροσώπησή της σε φορείς και αρμόδιες αρχές της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου γενικότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κατηγοριών διαμεσολάβησης που απαρτίζουν την ΕΑΔΕ και την διαφορετικότητα στον τρόπο λειτουργίας τους, εξυπακούεται ότι η παρουσία της ΕΑΔΕ προκύπτει μόνο εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση μεταξύ των σωματίων για κοινό πλαίσιο δράσης στην αντιμετώπιση θεμάτων που απασχολούν την διαμεσολάβηση στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου, ο ΣΕΜΑ εκπροσωπείται και μέσω της ΕΑΔΕ για τα γενικότερα θέματα της διαμεσολάβησης όμως πρωτίστως λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο αυτόνομο ισχυρό σωματείο, το οποίο υποστηρίζει και προασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μεσιτών ασφαλίσεων – μελών του.

4. Ο μεσίτης ασφαλίσεων παίζει το ρόλο του συμβούλου του ασφαλιζομένου στην εξεύρεση ασφαλιστικής κάλυψης. Λειτουργεί από την πλευρά του ασφαλισμένου και όχι της ασφαλιστικής εταιρείας, όπως ο ασφαλιστικός πράκτορας. Στην Ελλάδα όμως τι ακριβώς ισχύει; Είναι διακριτός αυτός ο ρόλος ή μήπως ο μεσίτης «συμπεριφέρεται» ως πράκτορας;

Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκ του θεσμικού του ρόλου λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς δεσμεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται, εκπροσωπώντας τον ασφαλιζόμενο πελάτη του και λειτουργώντας ως σύμβουλός του κατά την διαδικασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ο ασφαλιστικός πράκτορας από την άλλη πλευρά αντιπροσωπεύει και λειτουργεί δια λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτορεύει. Θεωρητικά λοιπόν ο Μεσίτης Ασφαλίσεων λειτουργεί αμερόληπτα, επιλέγοντας κάθε φορά να τοποθετήσει τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε εκείνη την ασφαλιστική εταιρία η οποία θα ανταποκριθεί με τον πληρέστερο και πλέον ανταγωνιστικό τρόπο στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη του, ενώ αντίθετα η επιλογές του ασφαλιστικού πράκτορα περιορίζονται στις δυνατότητες που του παρέχονται από τη συνεργαζόμενη μαζί του ασφαλιστική εταιρία.

Η ανεξαρτησία και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Μεσίτη Ασφαλίσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολάβησης.

Στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι ο διαχωρισμός αυτός υφίσταται, καθώς ο ασφαλιστικός πράκτορας δεν δεσμεύεται να συνεργαστεί αποκλειστικά με μία μόνο συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία αλλά μπορεί να υπογράφει συμβάσεις πρακτόρευσης με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες «τείνει» βάσει των επιλογών που έχει να λειτουργεί περισσότερο ως μεσίτης ασφαλίσεων και όχι σαν κάποιος που εκπροσωπεί και προωθεί προϊόντα συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρίας. Άρα απαντώντας στο ερώτημά σας θα έλεγα ότι μάλλον ο πράκτορας συμπεριφέρεται ως μεσίτης και όχι ο μεσίτης ως πράκτορας.

5. Ο ΣΕΜΑ τι μέτρα θα λάβει προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο ρόλος του μεσίτη και να αναβαθμισθεί ο ρόλος του ως σημαντικού παράγοντα της ασφαλιστικής αγοράς, που παράγει τεχνογνωσία και ενισχύει την ασφαλιστική συνείδηση;

O μεσίτης ασφαλίσεων με την επαγγελματική του κατάρτιση, τον συμβουλευτικό του χαρακτήρα, την εμπεριστατωμένη γνώση του επί του ασφαλιστικού αντικειμένου και την αμεροληψία του, εξασφαλίζει την σωστή ενημέρωση του πελάτη του / ασφαλιζόμενου, την καταλληλόλητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συνάπτονται για την κάλυψη των εκάστοτε ασφαλιστικών αναγκών του και παράλληλα εγγυάται την εξυπηρέτηση των συμβολαίων αυτών καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους για ότι χρειαστεί, προασπίζοντας με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντά του.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ υπάρχει συγκεκριμένο όραμα και σχέδιο, ώστε με την αναβάθμιση και την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει ο σύνδεσμός μας στην ασφαλιστική αγορά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι γενικότερα, να υπερτονιστεί η προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο επαγγελματίας μεσίτης ασφαλίσεων στους ασφαλιζόμενους και να ενισχυθεί η ασφαλιστική συνείδηση στην κοινωνία μας και το αγοραστικό κοινό.

6. Πιστεύετε ότι ο κλαδικός τύπος βοηθά στην προώθηση των θεμάτων του Συνδέσμου και της ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα;

Οφείλουμε όλοι μας στον ασφαλιστικό χώρο να αναγνωρίσουμε τον πολύ σημαντικό και ενεργό ρόλο που διαδραματίζει ο κλαδικός Τύπος στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την διαρκή και έγκυρη ενημέρωση παρέχει σε οικονομικά, εμπορικά και θεσμικά θέματα επικαιρότητας γύρω από τον ασφαλιστικό χώρο και την αγορά μας γενικότερα.

Παράλληλα όμως θεωρώ ότι ο κλαδικός Τύπος οφείλει πλέον να τολμήσει μια μετάλλαξη ώστε να παρουσιάσει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς τον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ο κλαδικός Τύπος, θα πρέπει να ξεπεράσει με κάποιον τρόπο τα «στενά όρια» της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας ώστε να καταφέρει να προβάλει ευρύτερα και με πιο ελκυστικό τρόπο, την ισχυρή θέση που η ιδιωτική ασφάλιση κατέχει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία και τον πολύ σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην επίλυση χρόνιων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε ως κράτος που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.

Αντίστοιχο στόχο ανάπτυξης της εξωστρέφειας έχουμε θέσει και στο ΣΕΜΑ και επιδίωξη μας είναι να έχουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας αυτή το σύνολο του κλαδικού και οικονομικού Τύπου.


Ποιος είναι ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων στην ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ, από το 2000, με εξειδίκευση στη διαχείριση και ασφάλιση μεγάλων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων. Είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) από το 2012 έως και σήμερα και το 2017 εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου. Ως ενεργό μέλος σε διάφορες επιτροπές του ΣΕΜΑ έχει αναλάβει δράσεις για τη σύναψη της πρότυπης σύμβασης συνεργασίας των μεσιτών, την αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού στην ασφαλιστική αγορά, την εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και την εν γένει αναβάθμιση και προβολή του ρόλου του μεσίτη ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College, University of London), ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων στο CASS Business School (City University of London), όπως και ανώτατες εμπορικές σπουδές στο University of Lausanne (Switzerland). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

   

σχόλια

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 14:03

  η Ε.Α.Δ.Ε. τι είναι;
  πρωτοβαθμιο σωματείο ;
  δευτεροβαθμιο σωματείο;
  τριτοβαθμιο σωματείο ;

  τι λέει η παρέα της Αθήνας;

 • Soon
  Soon Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 12:03

  1.Ποιά μεσιτική εταιρία ασφαλειών της Βουλιαγμένης έχει
  αλλάξει σε τρία χρόνια τρεις διευθυνοντές συμβούλους,
  τρείς εμπορικούς διευθυντές και δεκάδες υπαλλήλους;

  2.Ποιές μεσιτικές εταιρίες ασφαλειών της Βουλιαγμένης έχουν
  τους περισσότερους μαύρους εργαζομένους και στεγάζονται
  στο ιδιο κτήριο;

  3.Ποιά εταιρία της Βουλιαγμένης έχει δυο εισόδους στο ίδιο
  τετράγωνο για να μπορούν να διαφεύγουν οι μαύροι συνεργάτες;

 • Μαριλένα
  Μαριλένα Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 16:05

  Αγαπητό Nextdeal, ο κύριος Λελεδάκης με πόσες ψήφους βγήκε στον ΠΣΑΣ και πόσα γνωρίζει για να εκπροσωπήσει τους διαμεσολαβούντες στη δημιουργία ενιαίου μητρώου διαμεσολαβούντων;

 • Γιωρ Νικολακος
  Γιωρ Νικολακος Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 19:58

  XAXAXAXAXAXAXA........ Kαλό πολύ καλό αθτό που διαβάσαμε.............Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε?

 • Ελένη
  Ελένη Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 15:36

  Για τα πλαστά ασφαλιστήρια που εκδίδουν μεσίτες θα πάρετε καμιά απόφαση. Συμφωνείτε ναι ή όχι;

 • Γιώργος
  Γιώργος Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 15:35

  Να χαίρεστε το Λελεδάκη και τον Καραβία που θα σας λύσουν τα προβλήματα του ΣΕΜΑ με την ΕΑΔΕ. Ο μη ασφαλιστής Λελεδάκης ξέρει και από μεσίτες! Έλεος

 • mesites ektos PRAGMATIKOTHTOS
  mesites ektos PRAGMATIKOTHTOS Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 11:39

  ΕΛΕΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ Ω ΜΕΣΙΤΕΣ
  ΑΥΤΑ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ
  ΓΙΑΤΙ ΚΕ ΙΩΑΝΝΗ.........ΓΙΑΤΙ.........
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ/ΑΠΟΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ -ΜΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ(ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΜΕ ΠΛΑΚΑ Η ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ/ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΕ ΙΩΑΝΝΗ Ξ ΣΤΟΝ ΑΜΟΙΡΟ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ .......ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΖΩΗΣ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ/ ΠΟΣΟ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΜΠΡΙΖ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΛΑΕ ΣΤΟ ΦΤΗΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΘ....................ΑΣΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΑΣΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΙΤΗ
  Π.Σ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ,,,,,,,ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕ ΙΩΑΝΝΗ ΞΗΡΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΕ

Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου