Αποκαλυπτική έρευνα: Ανασφάλιστοι οι νέοι γιατροί! Τι σχολιάζει ο Giuseppe Zorgno!

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη περιήγηση των επισκεπτών στις σελίδες μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

RSS
Αθήνα, 22-11-2017

Ιδιωτική Ασφάλιση

Δημοσίευση: Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017 09:44

Αποκαλυπτική έρευνα: Ανασφάλιστοι οι νέοι γιατροί! Τι σχολιάζει ο Giuseppe Zorgno!

Άρης Μπερζοβίτης
   

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ασφαλιστική εικόνα των Ελλήνων γιατρών περιλαμβάνονται στην έρευνα που ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).

 

Το Nextdeal επειδή πιστεύει ότι η τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, τα παρουσιάζει στο σημερινό φύλλο ενώ παράλληλα, έθεσε την έρευνα, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής για την Αστική Ευθύνη & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ κ. Giuseppe Zorgno να την σχολιάσει. Ο κ. Zorgno, απεδέχθη την πρόταση μας και τον ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημα μας.

Σύμφωνα με τη μελέτη το 62,4% των ιατρών φαίνεται να κατανοεί την αναγκαιότητα ασφαλιστικής επαγγελματικής κάλυψης για αστική ευθύνη, ωστόσο όπως επισημαίνει ο Giuseppe Zorgno στις μικρότερες ηλικίες (έως 35 ετών) παρουσιάζονται χαμηλότερα ποσοστά ασφαλισμένων γιατρών. Αυτό καταδεικνύει όπως τονίζει τη χαμηλή ευαισθητοποίηση αυτών των ηλικιακών ομάδων, στοιχείο πολύ σημαντικό για την ασφαλιστική αγορά, καθώς φαίνεται να υπάρχει αρκετή απόσταση από την κατανόηση της ανάγκης έως την πράξη της ασφάλισης. Σχολιάζοντας τα υπόλοιπα στοιχεία τα ευρήματα της έρευνας σημειώνει ότι όπως αναμενόταν, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων γιατρών προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι γιατροί του ΕΣΥ όπως και οι πανεπιστημιακοί ιατροί δεν έχουν προσωπική αστική ευθύνη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, την αστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών του ΕΣΥ έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι ανασφάλιστα. Φαίνεται πως χρειάζεται να διευκρινιστεί, καθώς οι ασφαλισμένοι δεν το γνωρίζουν, ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρών, εκτός από την αποζημίωση τρίτων, καλύπτει και τα έξοδα υπεράσπισης (π.χ. νομικά έξοδα, έξοδα για έρευνες και πραγματογνώμονες, κ.λπ.) των ασφαλισμένων, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της επιτροπής για την Αστική Ευθύνη και & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ.

G.ZorgnoΤην έρευνα σχολιάζει στο NextDeal ο πρόεδρος της επιτροπής για την Αστική Ευθύνη και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ Giuseppe Zorgno

Η διεξαγωγή έρευνας για την ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρών από φορείς του ευρύτερου ιατρικού κλάδου καταδεικνύει κατ’ αρχάς ένα αυξημένο ενδιαφέρον και συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Αναφορικά με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

- Αφενός αξιολογούμε ως θετικό το σχετικά υψηλό ποσοστό των ιατρών (62,4%) οι οποίοι θεωρούν σημαντική την ασφάλιση αστικής ευθύνης. Διαπιστώνουμε όμως ότι μόνο το 52% είναι ασφαλισμένοι. Επομένως φαίνεται να υπάρχει αρκετή απόσταση από την κατανόηση της ανάγκης έως την πράξη της ασφάλισης.
- Όπως αναμενόταν, η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων γιατρών προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα τα ποσοστά ασφάλισης που παρουσιάζουν οι ιατροί του δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα χαμηλά (34% στις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ και 23% στους ιατρούς των Μονάδων του ΠΕΔΥ), γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσής τους σχετικά με το νομικό πλαίσιο της ευθύνης τους.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το νόμο την καταβολή αποζημίωσης σε τρίτο για πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών του δημοσίου τομέα αναλαμβάνουν καταρχήν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία ωστόσο έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά του ιατρού, εφόσον η ζημία του τρίτου οφείλεται σε δόλο (η περίπτωση αυτή δεν είναι ασφαλίσιμη) ή σε βαρειά αμέλεια του ιατρού (περίπτωση που θα μπορούσε να καλυφθεί ασφαλιστικά).
Επομένως θα πρέπει και οι ιατροί του δημοσίου τομέα να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της ασφάλισής τους.
- Φαίνεται πως χρειάζεται να διευκρινιστεί, καθώς οι ασφαλισμένοι δεν το γνωρίζουν, ότι η ασφάλιση αστικής ευθύνης ιατρών, εκτός από την αποζημίωση τρίτων, καλύπτει και τα έξοδα υπεράσπισης (π.χ. νομικά έξοδα, έξοδα για έρευνες και πραγματογνώμονες, κ.λπ.) των ασφαλισμένων.
- Τέλος, σημαντικό είναι επίσης για εμάς το εύρημα ότι στις μικρότερες ηλικίες (έως 35 ετών) παρουσιάζονται χαμηλότερα ποσοστά ασφαλισμένων γιατρών. Αυτό καταδεικνύει χαμηλή ευαισθητοποίηση αυτών των ηλικιακών ομάδων.

Με την αφορμή της έρευνας, εμείς οι ασφαλιστές, συνειδητοποιούμε για άλλη μια φορά τη ανάγκη να αναδείξουμε τον ρόλο της ασφάλισης, η οποία, πάνω από όλα, προσφέρει στους ασφαλισμένους την απαραίτητη ψυχική ηρεμία ώστε να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Αναγκαία θεωρούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης οι γιατροί

Aπαραίτητη θεωρεί η πλειοψηφία των γιατρών την ασφαλιστική επαγγελματική κάλυψη για αστική ευθύνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία μελέτης που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 12ου Πανελλήνιου Συνέδριου του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι μαιευτήρες – γυναικολόγοι με 77%, ακολουθούν οι αναισθησιολόγοι με 70%, οι ορθοπεδικοί με 63%, ενώ το ποσοστό των πλαστικών χειρουργών αγγίζει το 87%.

Διαφορές καταγράφονται στα ποσοστά ασφάλισης των γιατρών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όπου ασφαλίζεται το 61,5% , ενώ στο δημόσιο τομέα το ποσοστό πέφτει στο 34%.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής της έρευνας Αμαλία Στογιαννίδη, «σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι γιατροί, ανεξάρτητα από την ειδικότητα, το φορέα απασχόλησης ή τη θέση που κατέχουν, θεωρούν απαραίτητη την ασφάλισή τους και, αν και κατά πόσο καλύπτονται από κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης για αστική επαγγελματική ευθύνη». 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 • Πόσο αναγκαία θεωρούν την επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης και ποια τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόφασή τους;
 • Ποιές οι ειδικότητες που συνήθως ασφαλίζονται και τι είδους καλύψεις προσφέρονται;
 • Υπάρχουν κριτήρια που διαμορφώνουν το ύψος των καλύψεων και των ετησίων ασφαλίστρων και ποια τα κριτήρια αυτά;

Υλικό της έρευνας αποτέλεσε ένα δείγμα 907 οδοντιάτρων και ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων από διάφορα μέρη κυρίως της χερσαίας ελληνικής επικράτειας.

Τα συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα, σύμφωνα με την κ. Στογιαννίδη έχουν ως εξής:

 • Το 62,4% των ιατρών φαίνεται να κατανοεί την αναγκαιότητα ασφαλιστικής επαγγελματικής κάλυψης για αστική ευθύνη.
 • Οι ειδικότητες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο δείγμα και συνήθως ασφαλίζονται είναι κατά κύριο λόγο Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι (77%), Αναισθησιολόγοι (70%) Ορθοπεδικοί (63%) και Πλαστικοί Χειρουργοί (87%).
 • Οι ιδιώτες ιατροί παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ασφάλισης (61,5%). Συγκεκριμένα η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών που είναι ασφαλισμένοι για αστική επαγγελματική ευθύνη, προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, είτε πρόκειται για Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας (74,2%) και Διαγνωστικά Κέντρα (65,2%), είτε για Ιδιωτικά Ιατρεία με (56%), με ή χωρίς σύμβαση ΕΟΠΥΥ (53,3%). Στις μονάδες ασφαλιστικών οργανισμών, στις ΜΚΟ και στις Πανεπιστημιακές κλινικές τα ποσοστά παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις, ενώ στο δημόσιο τομέα είναι πολύ χαμηλά, 34% στις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ και μόνο 23% στους ιατρούς των Μονάδων του ΠΕΔΥ.
 • Η ηλικία και το φύλο φαίνεται να σχετίζονται θετικά με την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης.
 • Τα ετήσια ασφάλιστρα είναι δυνατό να κυμαίνονται από 30 έως 5.500€, με το μέσο ασφάλιστρο να διαμορφώνεται στα 864€ περίπου. Τα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης για σωματικές βλάβες κυμαίνονται ανά όριο ευθύνης της εταιρίας από 50€ έως 5.000.000€, με μέση τιμή τις 423.360€ περίπου.
 • Το ύψος των ασφαλίστρων σχετίζεται θετικά με το φορέα απασχόλησης (p=0,012) και όχι με τα έτη εμπειρίας ή τη θέση εργασίας
 • Το ύψος των ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και το ανώτατο όριο ευθύνης φαίνεται να σχετίζονται θετικά με την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων (p=0,020 και p=0,000 αντίστοιχα).
 • Το 56,2% των ιατρών προτιμούν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με θέματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης.
 • Τέλος, η πλειονότητα των ιατρών (70%) δήλωσε, ότι δεν έχει πρόσθετη κάλυψη για νομική προστασία. Εάν όμως εξετάσουμε σε τι ποσοστό οι ιατροί, που δήλωσαν ότι είναι ασφαλισμένοι για αστική επαγγελματική ευθύνη, έχουν πρόσθετη κάλυψη ως προς τη νομική προστασία, τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 49% των ασφαλισμένων ιατρών.

Το γενικότερο όμως συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα, όπως μας επισημαίνει η κ. Στογιαννίδη είναι ότι «η πλειονότητα των ιατρών που ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα, θεωρούν «πολύ» έως «πάρα πολύ» αναγκαία την ασφάλισή τους για αστική επαγγελματική ευθύνη, ενώ οι χειρουργικές ειδικότητες δημιουργούν κατά κύριο λόγο τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, τόσο από την πλευρά των ασφαλίστρων, όσο και από την πλευρά των αποζημιώσεων σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος».

Ύπαρξη ή μη ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης

Ύπαρξη ή μη ασφάλισης αστικής επαγγελματικής ευθύνης

Αναγκαιότητα ασφάλισης κάλυψης για ιατρική αστική ευθύνη

Αναγκαιότητα ασφάλισης κάλυψης για ιατρική αστική ευθύνη

Αποτελέσματα έρευνας

Αποτελέσματα έρευνας

   
Σχολίασε το 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Σχετικά Άρθρα

Βιβλία Εκδόσεων Σπύρου